Maatregelen ter voorkoming van verspreiding Corona virus COVID-19 bij Verkeersschool Jan Christis

Voor cursisten van Verkeersschool Jan Christis zijn regels opgesteld i.v.m. COVID-19 preventie.

 • Gebruik je gezond verstand!
 • Schud geen handen!
 • Indien er sprake is van luchtwegklachten zoals hoesten, neusverkoudheid, kortademigheid, smaak- en reukverlies of koorts dan kan de rijles of theorieles niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via info@janchristis.nl of 077-3515761
 • Indien er in de voorgaande 14 dagen contact is geweest met een COVID-19 besmet persoon dan kan de rijles of theorieles niet doorgaan. Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail: info@janchristis.nl of 077-3515761.
 • Ben je de afgelopen 14 dagen op vakantie geweest in een land met code oranje of rood? Geef dit zo spoedig mogelijk door via de mail: info@janchristis.nl of 077-3515761.
 • Hoest en nies in jouw elleboog. Gebruik papieren zakdoekjes en was jouw handen regelmatig.
 • De medewerkers van Verkeersschool Jan Christis zijn bevoegd om cursisten met ziekteverschijnselen en cursisten die de regels niet naleven te weigeren.

Theorie:

 • Houd bij theoriecursussen minimaal 1,5 meter afstand van anderen.
 • Bij binnenkomst voor de theorielessen graag de handen desinfecteren middels de desinfectiegel, tevens hebben wij een mondkapjesplicht op onze Verkeersschool.
 • De medewerkers van Jan Christis zullen jou direct doorverwijzen naar het leslokaal. Tijdens de pauze de RIVM richtlijnen in stand houden.
 • Tijdens een spoedcursus staat de lunch voor iedere cursist klaar in de kantine. Maak gebruik van de aangewezen plaatsen.
 • Geef ook bij een toilet bezoek anderen de ruimte. Is de toilet bezet, wacht op gepaste afstand.
 • De deurkrukken en toiletten worden extra gereinigd.

Praktijk:

 • Cursisten dienen met gewassen handen de lesauto te betreden.
 • Vanaf woensdag 30-09 hebben wij voor zowel de cursist als de instructeur een mondkapjesplicht tijdens alle praktijklessen. Indien mogelijk dienen de cursisten zelf voor een mondkapje te zorgen.
 • Instructeurs vragen de cursisten in de lesauto nogmaals de handen schoon te maken middels desinfectiegel of desinfectiedoekjes.
 • Na de praktijkles maakt iedere cursist de bedieningsunits schoon.
 • Na iedere lesdag wordt de lesauto van binnen uitgebreid schoongemaakt door de instructeur.
 • Vanaf zaterdag 6 juni halen wij onze cursisten weer thuis op.
 • Cursisten voor de motor en bromfiets dienen in het bezit te zijn van eigen handschoenen en helm. Bij voorkeur ook van een eigen pak en oortjes, pakken en oortjes op bruikleen van de Verkeersschool zijn op eigen risico.

Indien nodig zullen wij onderstaande contactgegevens beschikbaar stellen ten behoeve van de uitvoering van eventueel bron- en contactonderzoek door de GGD:

 • Volledige naam
 • Datum
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer

De cursist/klant geeft toestemming voor het uitsluitend delen van de contactgegevens met de GGD op hun verzoek voor bron- en contactonderzoek.
Deze gegevens zullen 14 dagen worden bewaard en worden daarna vernietigd.

Wij rekenen op jouw medewerking.

Back to Top