Inschrijven

Gegevens deelnemer

* Achternaam

* Voorletters

* 1e voornaam (volgens paspoort)

* Roepnaam

* Adres

* Huisnummer en toevoeging

* Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

* Mobielnummer

* Email

* Digitaal factuur mailadres

* Geboortedatum (formaat: dd-mm-yyyy)

* Inschrijven voor

Indien de deelnemer minderjarig is dienen de volgende velden te worden ingevuld.

Naam ouder/opvoede

Adres

Huisnummer en toevoeging

Postcode en woonplaats

Telefoonnummer

Email

Vragen en/ of opmerkingen

Op deze overeenkomst zijn algemene voorwaarden van toepassing.

* U heeft kennis genomen van de voorwaarden en gaat akkoord met de inhoud hiervan
* U heeft kennis genomen van de inhoud van de privacyverklaring en gaat akkoord met de inhoud hiervan

Back to Top